persondata

I forbindelse med at vi udfører en opgave, udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og cpr.nr./cvr.nr. Disse oplysninger anvendes udelukkende i forbindelse med vores behandling af opgaven. Oplysningerne gemmes i 5 år, hvorefter de slettes.

De personoplysninger som vi modtager, bliver ikke på noget tidspunkt videregivet til andre, eller gjort tilgængelig for tredjemand, og bliver opbevaret i overensstemmelse med vores procedurer herom.

Som registreret person, har man ret til at se oplysningerne og gøre indsigelse hvis de er urigtige. Man har også ret til at kræve begrænsning i behandling af oplysningerne, samt slette dem inden vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af vedkommendes persondata, kan det ske til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk findes yderlige Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Vi kan kontaktes om ovennævnte på revisor@jvbmrevision.dk