revision

Revisionen tilpasses hver enkelt virksomhed og udføres efter gældende lovgivning og revisionsstandarder.

Opgaverne omfatter blandt andet:

  • Lovpligtig revision af aktie- og anpartsselskaber.
  • Lovpligtig revision af ejer- og andelsboligforeninger.
  • Revision af fonde og foreninger.
  • Revisorerklæringer inden for selskabsloven.
  • Ad hoc-opgaver.